BLOG - sefarad.org

Perasha Tazria-Metsora, Shabbat 6 Iyar 5775, Shabbat 25/04/2015

MENU

SEFARAD.org
LOS MUESTROS

Annonces
Nos Peines
Nos Joies

La perasha de Tazria-Metsora
 
                                                  
La perasha de Tazria empesa kon las leyes de la mujer kuando konsiva i da a luz (kuando pare), la limpieza i la purifikasion.
 
En el segundo pasuk ya mos traye la Tora la mitsva de la mila (sirkunsizion), aun ke ya se le avia dicho a Avram Avinu (Bereshit 17,10):
"Sera sirkunsido todo macho/varon entre vozotros".
 
Los komentadores de la Tora se preguntan porke se torno a enkomendar esta mitsva una vez mas.
Rabi Hayim Ben-Atar (en su livro "Or-aHayim") mos eksplika ke en muestra perasha esta el orden muy eksplisito: "i al ochen dia se sirkunsidara al ninyo".
De aki ambezamos ke la mila postpone al Shabat.
 
Despues de avizarmos por esta mitsva de Brit-Mila, kontunea muestra perasha
 kon muchas leyes sovre la lepra, i otras yagas i  irritasiones en el kuero de la karne.
 
Rabi Yitzhak Karo (en su livro "Toledot Yizhak") mos da komo kesha:  "Komo viene ser ke se repeto aki la mitsva tan santa i tan pura de la mila, i porke djustamente entre leyes de enkono i impureza ?!
 
Su repuesta a su propia kesha es ke el benadam vino al mundo solamente para ke sirva al Dio.
 
Kuando kreo el Santo-Bendicho-El al ombre,  "...lo tomo i lo metio en la guerta de Eden...i ordeno el Dio al ombre, etc." (Bereshit 2, 16).
Aki, en muestra perasha tambien, muy serkano a las palavras
"i pario varon (ninio)", se dyo el orden (el mandamiento):
"i al ochen dia se sirkunsira al ninio".
 
Lo ke kijo dizir Rabi Itzhak Karo es ke paralelo al orden ke
se le dyo al ombre apenas se kreo, ansi tambien ya se le da
la primera mitsva al rezin nasido, por avizarmos ke venimos
al mundo para kumplir mandamientos del Dio.
 
 
 
La perasha de Metsora mos avla sovre "la ley para el leprozo
kuando se limpyare: Sera trayido al koen (el saserdote)".

No es posivle de eksplikar las leyes de la lepra, ke en la Tora,    a baza biolojika o medisinal; i de fato ke praktikamente, la Tora no mos da ningun remedio medisinal de kurar la lepra por la kual se avla en la perasha. De aki entendieron muestros hahamim ke se trata solamente por impureza i pureza espiritual.
 
En muestra epoka, en la kual no tenemos Bet Mikdash i koanim
para kumplir los rituales de la limpieza i pureza, mos meteremos
en muestro tino los pesukim ke en Tehilim (34, 13-15):
"Kien es el ombre ke envelunta (dezea) vidas, ke ama ver bueno en sus dias?
-  guadra tu eluenga de mal, i tus lavios de avlar enganio.
Apartate de lo malo i az lo bueno, bushka la paz i persigela".
 
 
 
La Haftara es Reyes II, 7, 3-20

- Copyright © sefarad.org - 1997 - 2019

Retour au Site sefarad.org